Miami Shores U9 Boys Orange (2016-2017)

Team Uniform
Team Roster
# P Name
01. Guerra, Zachary
02. King, Sebastian
03. Montero, Leo
04. Owimo, Francis
05. Reyes, Esteban
06. Sada, Jorge
07. Santos, Sebastian
08. Villegas, Thomas